Menu
Liv Reidun Grimstvedt HSH
FOTO: HSH

Mer til HSH i statsbudsjettet

I dagens statsbudsjett styrkes HSH med ytterligere tre nye stipendiat stillinger.

Av Egil M Solberg | 07.10.2015 10:46:53

Det kommer nå to nye stillinger innen maritim utdanning og en innen matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske (MNT)fag.

HSH får også midler til å videreføre de to stipendiatstillingene som kom i 2015 budsjettet.

– Dette viser at institusjonen leverer god maritim utdanning og er en viktig del av den maritime satsingen, sier Bente Thorsen (Frp) i stortinget
Kirke-utdannings- og forskningskomiteen.

Rektor Liv Reidun Grimstvedt er glad for at Regjeringen i sin maritime strategi legger to hele stipendiater til skolen.

– Dette er tre rekrutteringsstillinger – doktorgradsstipendiater. For oss betyr dette at vi kan bedrive mer forskning. Detter vil gi ny kunnskap og vi vil kunne utdanne flere forskere og flere til forskningsaktivitet, sier Grimstvedt til Radio Haugaland.