Menu
Vindkraft

Mer positive til vindkraft

Holdningene til vindkraft har blitt mer positive de senere årene, mens holdningene til olje og gasskraft er blitt mer negative, viser Klimabarometeret, som er utført av TNS Gallup.

Av admin | 08.05.2015 05:21:24

Vi her i Rogaland er mer positive til vindkraft enn folk i resten av landet, viser Klimabarometeret.

78 prosent av de spurte her i fylket har et positivt inntrykk av vindkraft på land, mot 75 prosent på landsbasis.