Menu
bomstasjon
Arkivbilde

Mer penger til Haugalandspakken

Økningen i bompengene i Haugalandspakken blir trolig mindre etter at bompengeselskapet i dag ble tildelt et tilskuddet for 2017 på 28,3 millioner kroner. Der er vesentlig mer enn forventet.

Av Egil M Solberg | 13.12.2017 15:49:24

– Det er gledelig at Haugalandspakken har mottatt 9,3 millioner kroner mer enn det vi var forespeilet når vi søkte. Hele tilskuddet på 28,3 millioner kroner skal komme bilistene til gode gjennom reduserte takster, sier Jostein Aksdal, som er daglig leder i Haugalandspakken AS til Haugesunds avis.

Regjeringen har i år satt av 502,8 millioner kroner til formålet. Det totale tilskuddsbehovet er lavere. Dette er årsaken til at Haugalandspakken, Stordalstunnelen, Hardangerbrua og andre som er omfattet av ordningen, får et ekstraordinært tilskudd i år, skriver avisa.