Menu

Mer penger til eldreomsorg

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet utviklingssenter for Helse Fonna-området videreføres, og at Haugesund kommune tildeles denne rollen.

Av Egil M Solberg | 22.11.2016 17:14:47

Det vil si at Bjørgene omsorgssenter og utviklingssenter kan fortsette med det arbeidet de har påbegynt.

Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene.

Satsingen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet og er en videreutvikling av satsingen ”Undervisningssykehjem” som startet i 1999.

Bjørgene omsorgssenter i Haugesund kommune ble undervisningssykehjem september 2007, og fra 1. januar 2015 ble senteret Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna kommunene.