Menu

Mer mobbing i skolen

En ny elevundersøkelse viser at antallet elever i skolen som blir mobbet har øket det siste året.

Av Egil M Solberg | 22.01.2018 14:19:11

Så mange som 29.000 elever opplyser at de ikke trives på skole på grunn av mobbing. Dette er en økning fra året før.

– Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Vi vet at trygge barn lærer bedre. Det er uakseptabelt at så mange barn og unge mobbes, og vi vil all mobbing til livs, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til NRK.

Elevundersøkelen er en årlig, nettbasert spørreundersøkelse hvor elevene svarer på spørsmål om trivsel.

I Rogaland har Fylkemannen siden 1. august opplevd en firedobling i antallet mobbesaker. I følge Stavanger Aftenblad har det siden august blitt fattet vedtak i totalt 27 mobbesaker. Av disse har fire saker skjedd i Haugesund, tre saker i Tysvær, to i Suldal og en sak i Karmøy.