Menu
Petter Steen

Mer makt til kommunene

Ordfører i Haugesund Petter Steen er fornøyd med regjeringens forslag om flere oppgaver og mer selvstyre i kommuner som slår seg sammen.

Av Egil M Solberg | 23.03.2015 00:04:51

Regjeringen har nå kommet med en rekke forslag som vil gi store fordeler til kommuner som frivillig slår seg sammen. De har også lovet ekstra penger til kommunene.

– Dette gjorde en også i Danmark for noen få år siden da kommunene slo seg sammen der. Kommunene fikk da større oppgaver og kunne tenke mer helhet for innbyggerne, sier ordfører i Haugesund Petter Steen.

Kommuner som slår seg sammen vil i følge forslaget slippe å måtte be om godkjennelser av vedtak hos Fylkesmannen, de vil også rekke nye oppgaver som Fylket i dag styrer.

Nesten seks av ti lokalpolitikere mener at deres kommune bør slå seg sammen med én eller flere nabokommuner, og andelen øker. Dette viser en ny oversikt laget av NRK.