Menu
Helge André Njåstad (Frp)

Mer makt etter sammenslåing

Kommuner som frivillig slår seg sammen vil få en rekke fordeler. Det fremkommer av en ny oppgavemelding som kommunene mottar på fredag. Resten kan bli en slags annenrangskommuner.

Av Egil M Solberg | 16.03.2015 00:14:43

20. mars kommer regjeringen med en oppgavemelding til kommunene i forbindelse med utredningen som skal gjøres om kommunesammenslåing frem mot juni 2016. Meldingen forteller hvilke oppgaver kommunene skal få i fremtiden.

– Det blir spennende å kunne presentere hvilke oppgaver kommunene skal få, men i tillegg omtaler vi forholdet mellom stat og kommune, sier Njåstad.

Mandatet til fylkesmannen blir omtalt.

– I mange saker legger fylkesmannen seg opp i saker hvor kommunene allerede har kommet med en avgjørelse. Målet til regjeringen er at det er de lokale folkevalgte som skal bestemme mer og statens folk skal bestemme mindre, sier Njåstad.

Kommunene skal få mer makt.

– Meldingen viser hvordan regjeringen vil gi mer tillit til lokaldemokratiet. Vi håper at dette vil sette fortgang i saken om kommunesammenslåing, sier Njåstad videre.

Nå håper Regjeringen å lande en god avtale med KrF og Venstre på dette området allerede i løpet av Våren.

Men det er ikke bare kommunene som kan slå seg sammen.

– Det er også mulig for fylkeskommunene å slå seg sammen. Jeg synes Rogaland og Hordaland burde se på om de kunne slått seg sammen for å danne en sterkere Vestlandsregion. På denne måten vise mer kraft overfor Østlandsregionen, sier Njåstad.

– Hadde man brukt resursene smartere og i lag, kan det hende at man hadde fått til en bedre samlet region, avslutter Njåstad.