Menu

Mer lønn ikke mer politi

Regjeringen har økt bevilgningene til politiet med 3,3 milliarder kroner siden 2007 - likevel er det færre politifolk.

Av admin | 20.07.2012 06:04:07

Årsaken er ifølge Aftenposten at i stedet for å ansette flere, har pengene gått til høyere lønninger, lønnstillegg og økte utgifter til administrasjon.

Politiet har på landsbasis fått en økning på 43 prosent i kroner og øre, mens antallet årsverk har falt med 15 prosent.

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt er blant distriktene med lavest politibemanning i landet. Politidirektoratet satt seg som mål å ha to polititjenestefolk per tusen innbyggere innen 2020.

Av Rolf Helge Tveit | 20.07.2012 kl.06:03