Menu
NAV

Menn hardest rammet av økt ledighet

Veksten i arbeidsledigheten fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 kom blant menn. Samtidig var det en økning i tallet på deltidsysselsatte menn som ønsket lengre arbeidstid.

Av Egil M Solberg | 28.04.2016 11:35:09

Tallet på arbeidsledige ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) økte med 17 000 fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

Hele denne økningen kom blant menn, som hadde en ledighetsrate på 5,7 prosent i 1. kvartal 2016, opp fra 4,5 prosent i fjor. For kvinner var ledighetsraten rundt 4,0 prosent begge år.

Dette melder SSB.