Menu

– Meningsløs innstramming i eteren

Venstre i Rogaland mener avgjørelsen om å kun tillate en kommersiell radiostasjon i byer som Haugesund og Stavanger er meningsløs. Radio Haugaland mistet sin i Haugesund, mens Radio 1 mistet sin i Stavanger.

Av admin | 03.06.2008 08:18:42

-Dette kan oppfattes som et gufs fra tiden før medialiberaliseringen på 1980-tallet, sier fylkesleder Helge Solum Larsen i Venstre i en pressemelding.

-Det må være klart at godt etablerte lokale nærradiostasjoner har en helt naturlig plass i mediabildet. Slike mediatilbud burde ikke staten ligger hindringer i veien for, sier Solum Larsen videre.

Venstre mener det er rom for at det i begge byene er mer enn én kommersiell radiokanal som eksisterer på like vilkår. Mediatilsynets avgjørelse er fattet etter et vedtak i Stortinget fremmet av av rødgrønne regjeringen. Venstre stemte mot forslaget.

Venstres Gunnar Kvassheim var den eneste stortingsrepresentanten fra Rogaland som tok til orde for å gi rom for to kommersielle radiostasjoner da saken var til behandling i Stortinget 1. april 2008.

Kvassheim sa blant annet:

«Når det gjelder nærradio, skal man legge til rette for den ene kommersielle aktøren og man skal ikke bare gi denne sendetid, men man er også redd for at det kommersielle grunnlaget blir splittet opp med to. Det er altså en type begrunnelse når det gjelder aviser ? man kan bruke titalls millioner kroner på enkeltaviser for å få mangfold, mens man her lager et regelverk som kan utelukke et mangfold de få plassene man har mulighet for to kommersielle aktører. Jeg håper at man i det videre arbeidet vil beholde denne åpningen ? det er snakk om noen få plasser i landet ? og jeg tror det vil være viktig for disse lokalsamfunnene at muligheten for to parallelle tilbud beholdes.»

Av Helge Bro Matland | 03.06.2008 kl.08:0