Menu

Meldt til politiet for forsøpling

Haugesund kommune har bedt politiet ta tak i forsøplingen som take away restauranten Mega Pizza forårsaker i helgene.

Av admin | 06.07.2006 11:00:49

Haugesund kommune har sett seg lei på all forsøplingen som foregår i helgene knyttet til hurtigmat-restauranten. De har derfor bedt politiet forfølge saken. – Vi registrerer at det enkelte dager i helgene ikke er tilstrekkelig ryddet, og vi vil ta dette opp med de som driver restauranten, sier politioverbetjent Thor Edward Skeie til TV Haugaland. Mega Pizza har også tidligere fått påpakning på grunn av manglende renhold. Bøter kan bli resultatet dersom forholdet ikke bedres.

06.07.2006 kl.11:0