Menu
Tysvær kommune

Meldeplikt til barnevernet

Alle som arbeider i det offentlige skal etter loven melde fra til den kommunale barneverntjenesten dersom de har grunn til å tro at et barn lider overlast. Det skriver Tysvær kommune i dag.

Av Egil M Solberg | 14.03.2018 14:27:53

Meldeplikta setter også taushetsplikten til side, skriver kommunen på sine nettsider.

Dersom det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet, eller blir utsett for andre former for alvorlig omsorgsvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, har både offentlige og private instanser plikt til å melde fra til barneverntjenesten i kommunen, heter det i meldingen.

Kommunen har ansvar for å sikre at alle ansatte i kommunen er kjent med meldeplikten og dette skal være bakgrunnen for innlegget.