Menu

– Meld fra om døde fugler

Mattilsynet intensiverer nå overvåkningen av villfugl for tidlig å kunne oppdage eventuell smitte av fugleinfluensa i Norge.

Av admin | 06.04.2017 06:06:58

Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør det ekstra viktig å være i beredskap når trekkfuglene nå kommer tilbake.

Rogaland er blant områdene der det er mest sannsynlig at smitta fugler vil lande.

Mattilsynet ber folk som måtte finne døde fugler uten synlige skader, om å melde fra.