Menu
Sveinung Stensland (H)

Medisiner på prøve

stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) er blant dem som mener legemiddelselskapet Biogen har opptrådt uansvarlig når de gir barn svært dyre medisiner på prøve.

Av Egil M Solberg | 23.10.2017 00:39:47

– Jeg har jobbet med dette politikkområdet i flere år, og dette er det groveste eksemplet jeg har sett på at industrien prøver å maksimere inntektene alt de kan, sier han til TV 2.

Ti norske barn har fått prøve medisinen Spinraza, som er utviklet for pasienter med den sjeldne muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA). Sykdommen fører til muskelsvinn og lammelser i ulik grad.

Stensland mener det er særlig kritikkverdig at pasientgruppen i stor grad er barn, og kaller det «kynisk».

Medisinen er blant verdens dyreste, og hver behandling koster nesten én million kroner. Det første året trenger barna syv behandlinger, og resten av livet settes fire sprøyter i året, melder TV2.

– Her har et legemiddel blitt utviklet med offentlige og innsamlede midler, og så har en leverandør kjøpt rettighetene og prøver å få maksimal pris ut, uten at det er veldig godt begrunnet i forskningsutgiftene, mener Stensland ifølge TV2.

Mandag skal saken avgjøres i Beslutningsforum.