Menu
syria flyktninger

Mangler arabisk-tolker

Flyktninger fra Syria som kommer til Norge kan få problemer med å gjøre seg forstått. Det er svært få som tolker arabisk.

Av admin | 09.09.2015 06:23:07

Det er så få tolker som kan arabisk at Integrerings og mangfoldsdirektoratet frykter for rettssikkerheten til flyktningene.

Norge har bare 81 arabiskspråklige tolker i Nasjonalt tolkeregister. To av dem bor i Rogaland.

Flere tusen syriske flyktninger vil trenge hjelp når de kommer ut i kommunene.