Menu
Tone M. Brekke (studieleder økonomi og administrasjon i HSH), John Ferkingstad (foreleser i psykologi) og Ingvild Brekke Myhre (Leder av etter- og videreutdanning i HSH) gleder seg over stor tilstrømming til emnet psykologi. FOTO: HSH

Mange vil studere psykologi

Psykologi er blitt ett av de etter- og videreutdanningsstudiene som flest vil studere på høgskolen Stord- Haugesund.

Av Egil M Solberg | 22.12.2016 20:58:18

– Vi hadde 126 søkere til emnet. Av disse hadde 112 studiet som sitt førstevalg og vi har i dag 93 søkere som har takket ja til å starte.

– Vi tenker at dette er veldig høye tall, og tar det som en bekreftelse på at tilbudet traff godt i markedet, sier studieleder Tone M. Brekke i HSH til egen nettside.

Hun tror at de store endringer både i Norge og verden ellers kan være noe av bakgrunnen for at studiet rekrutterer så godt.

– Kunnskap og innsikt innen det psykologiske fagfeltet kan være nyttig for å sikre økt forståelse for menneskelig adferd og hvordan det påvirker oss både i arbeidslivet og ellers, sier hun.

Flertallet av søkere er kvinner.