Menu

Mange «på sosialen» i Haugesund

Haugesund er blant kommunene i Norge der andelen sosialhjelpsmottakere er høyere enn landsgjennomsnittet. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Av admin | 01.07.2014 03:01:38

4,3 prosent av dem mellom 20 og 66 år i kommunen fikk sosialhjelp i fjor. Gjennomsnittet for hele landet var på 3,9 prosent.

Karmøy ligger under landsgjennomsnittet med 2,3 prosent sosialhjelpsmottakere.

Av Rolf Helge Tveit | 01.07.2014 kl.06:01