Menu
pollen

Mange på allergimedisin

Ifølge reseptregisteret var det nesten 68.000 personer i Rogaland som brukte allergimedisiner i fjor, blant annet på grunn av plager som følge av pollen.

Av admin | 19.05.2015 06:23:38

Pollen fra tresortene bjørk, or og hassel er den som har størst betydning for allergikere i Norden.

Det er fra moderat til kraftig spredning av bjørkepollen mange steder i landet nå.