Menu
karmoy rådhus

Mange nye sosialhjelpsmottakere

I 2016 ble det 217 helt nye unge brukere av sosialhjelp i Karmøy kommune, en økning på nesten 250 %.

Av Egil M Solberg | 16.03.2017 12:02:42

I fjor fikk Karmøy kommune i gjennomsnitt 18 nye sosialhjelpsmottakere i alderen 18 til 29 år hver eneste måned, melder hnytt.

Av totalt 365 ungdommer i kommunen som nå får sosialstønad, er 217 helt nye brukere, skriver avisa.

I forkant av mandagens kommunestyret har NAV ifølge hnytt oversendt en utredning der det foreslås å innføre aktivitetsplikt for unge sosialhjelpmottakere under 30 år.