Menu
flyktninger

Mange mangler mye

Mange kommuner mangler det meste i møte med flyktningene som skal bosettes og regningen blir høy. Norske kommuner mangler tolker, psykologer, leger, skoleplasser og andre tjenester.

Av admin | 26.10.2015 08:29:11

Kommunenes sentralforbund er ifølge P4 spent på hvordan regjeringen vil løse dette og forventer mer penger til kommunene.

Utlendingsdirektoratet anslår at det vil komme minst 50.000 asylsøkere til Norge i år og neste år.