Menu

Mange lovbrudd blant utlendinger

Da politimester Hans Vik onsdag var på besøk i formannskap i Haugesund kommune, la han frem tall for lovbrudd blant utlendinger.

Av Egil M Solberg | 14.09.2016 20:49:27

I sin redegjørelse viste han til at utenlandske statsborgere nå står for 12 prosent av den anmeldte voldskriminaliteten på Haugalandet og i Sunnhordland.

På topp i hvilke nasjonaliteter de representerer, ligger Polen, Russland og Irak.

Utenlandske statsborgere står også for 64 av 253 registrerte saker om vold i nære relasjoner.

Utlendinger har stått for 11 prosent av registrerte vinningsforhold siden 2005 og denne listen domineres av svensker, men også øst-europeere.