Menu
nav

Mange ledige uten skolegang

Flere voksne arbeidsledige i Rogaland burde vært tilbake på skolebenken, mener Fylkesmannen.

Av admin | 14.09.2016 06:50:35

Bakgrunnen er at hver tredje ledige i fylket ikke har fullført grunnskolen eller videregående, melder NRK.

Mange voksne ledige vet ikke at de har krav på å fullføre skolegangen også i voksen alder.

Fylkesmannen oppretter nå et voksenopplæringsråd, blant annet for å gi bedre informasjon om rettigheter for de ledige.