Menu

Mange er redde i helikopter

En av tre oljearbeidere har dårlige helikopter-opplevelser. ​Hver tredje oljearbeider på norsk sokkel oppgir å ha hatt uønskede opplevelser i helikoptre på vei til og fra jobb.

Av admin | 29.06.2016 06:26:29

70 prosent vil om mulig reservere seg mot å fly Super Puma.

Tallene kommer fram i en undersøkelse utført for Bergens Tidende og fagforbundet Industri Energi.

I tillegg til uønskede hendelser, sier nærmere halvparten at de har opplevd frykt eller ubehag ved turene.