Menu

Månedslønna økte med 4,3 %

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industrien utgjorde 30.200 kroner per 1. oktober 2006, en økning på 1 300 kroner eller 4,3 prosent fra samme tidspunkt året før.

Av admin | 16.02.2007 14:37:21

Månedslønna omfatter avtalt lønn på tellingstidspunktet samt uregelmessige tillegg og bonuser i gjennomsnitt over året. Månedslønna varierer fra 25 600 kroner for ansatte i tekstil- og bekledningsindustri til 35 800 kroner for ansatte i produksjon av kjemiske råvarer.

Foreløpig beregnet årslønn for heltidsansatte i industrien 2006 utgjorde 355 600 kroner. Dette var 12 500 kroner eller 3,6 prosent mer enn i 2005. Ansatte i nærings- og nytelsesmiddelindustrien har en årslønn på 318 600 kroner mens ansatte i verkstedsindustrien har en årslønn på 365 200 kroner.

Lederne i industrien hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 49 800 kroner i 2006, en vekst på i underkant av 2 000 kroner eller 4,1 prosent fra året før. Månedslønna for ansatte i akademiske yrker, blant annet sivilingeniører, controllere og systemutviklere, lå på 41 600 kroner, en økning på 1 400 kroner eller 3,5 prosent.

Til sammenligning hadde ansatte i høgskoleyrker en månedslønn på 35 400 kroner i 2006. Dette tilsvarte en vekst på 1 800 kroner eller 5,3 prosent. I denne yrkesgruppen finner vi blant annet ingeniører, teknikere, funksjonærer innen administrasjon, tekniske salgsrepresentanter og journalister.

Gjennomsnittlig månedslønn for operatører og sjåfører, som er den største yrkesgruppen i industri, utgjorde 25 600 kroner i oktober 2006. Dette var en vekst på 1 100 kroner eller 4,4 prosent fra samme tidspunkt året før. Månedslønna for håndverkere utgjorde til sammenligning 26 800 kroner, en vekst på 900 kroner eller 3,6 prosent.

Av Egil Kr. Solberg | 16.02.2007 kl.14:3