Menu

Månedlige kontroller mot sosial dumping

Fellesforbundet avdeling 57 vil nå ha månedlige kontroller for å få bukt med sosial dumping og brudd på HMS-reglene. Per Bjørn Eriksen forteller at de vil besøke byggeplasser for å kontrollere at ting foregår etter lovverket.

Av admin | 22.02.2007 07:43:51

– Det er et regionalt verneombud for dette i området som gjelder Rogaland og deler av Hordaland. Jeg kommer til å legge opp til at vi skal ha turer rundt på byggeplasser for å kontrollere det som går på sosial dumping, HMS og utenlandsk arbeidskraft, sier Eriksen.

Eriksen sier videre at sosial dumping også er et stort problem i vårt distrikt og at det er spesielt innen den private byggbransjen det forekommer mange brudd på lovverket.

– Det er utrolig hva folk får seg til å gjøre for å spare ei krone og to. Det var jo et tilfelle hvor det var en som jobbet på taket av et hus i sykkelhjelm og slipperser, sier Eriksen som forteller at enkelte har hatt fra 20 til 25 kroner timen i lønn.

Av Helge Bro Matland | 22.02.2007 kl.07:4