Menu
soppel

Maktkamp mellom søppelgiganter

Geminor på Avaldsnes er i konflikt med sin danske samarbeidspartner Gemidan. Omsetningen nå i år vil ligge på rundt 800 millioner kroner.

Av Egil M Solberg | 25.09.2015 02:09:41

Det danske selskapet gikk til tingretten for retten til å stemme ved valg av styre i Geminor AS på Ekstraordinær Generalforsamling.

Det er strid i selskapet om både kontrakter, aksjonæravtaler og verv i styret.

Geminor har vist seg å være en forretningsmessig suksess, og er et godt drevet selskap. Det har vært utbetalt et utbytter til eierne samlet med ca. 40 millioner kroner de siste årene.

De lokale eierne må betale kr 217.328 kroner i saksomkostninger.