Menu

Maksimal miljøgevinst i Haugesund

Haugesund kommune utarbeider gode løsninger for miljøet i avfallshåndteringen. Da avfallet fra «vikingskip-hallen» på Vibrandsøy skulle tømmes, gikk Bygg- og vedlikeholdsenheten grundig til verks for å tenke miljø.

Av admin | 26.01.2010 00:37:24

HØR LYDFIL: MAKSIMAL MILJØGEVINST I HAUGESUND
– Noe av trevirket blir til kompost i en grop og trevirke med høyest kvalitet blir til ved, opplyser enhetsleder Heine Skogland.

– Vi vurderte alternativene og fant ut at transportere av avfallet til Årabråt miljøpark ville føre til at store mengder med diesel ble forbrent i lastebilene som skulle frakte de store avfallsmengdene, forklarer enhetsleder Heine Skogland.

Løsningen ble å brenne mesteparten av avfallet, som består av gammelt trevirke, ute på Vibrandsøy.

– Noe av trevirket blir til kompost i en grop og trevirke med høyest kvalitet blir til ved. Kirkens Bymisjon organiserer hogsten og får veden, opplyser Skogland.

Det vil bli synlig røyk fra området Vibrandsøy de neste dagene.

Av Egil M Solberg | 26.01.2010 kl.00:3