Menu

Må vente i 12 år

Haugesund Motorbåtforening har til enhver tid ca. 250 medlemmer på venteliste for båtplass, og ventetiden er 12 til 15 år. Motorbåtforeningen disponerer 300 båtplasser, skriver havis.no.

Av admin | 18.05.2010 08:51:44

Noen av disse overdras fra foreldre til barn, slik reglene gir anledning til. Ellers er det ansienniteten som teller. Og du må både være medlem og ha båt for å komme på ventelista.

Foreningen håper å få godkjent åtte nye plasser ved Ballastkaien i sommer. På lengre sikt håpes det på reguleringsendring som kan føre til utbygging av ny småbåthavn ved Storesundskjærene.

Trass i det store gapet mellom tilbud og etterspørsel, har ikke Haugesund Motorbåtforening ønsket å engasjere seg utenfor kommunegrensene.

– Vi har vurdert prosjekter både på Visnes og i Sveio, men det er liten interesse blant medlemmene for båtplasser så langt unna sentrum, forteller formann Kaare Rønneberg Aga.

Publisert av Lisa Lien | 18.05.2010 kl.08:51