Menu

Må sone

En 25 år gammel mann bosatt i Haugesund må nå inn og sone resten av dommen sin i fengsel, etter han gjentatte ganger brøt vilkårene for samfunnsstraffen han var idømt i august 2013.

Av admin | 30.07.2014 11:28:06

25-åringen skulle gjennomføre 40 timer med samfunnsstraff, men uteble fra møtene bare tre måneder etter igangsetting. Han må nå sone 27 dager i fengsel.

Av Eirin Marthinussen | 30.07.2014 kl.14:27