Menu

– Må sikre kompetansen i sykehusene

Foretaksgruppen i Helse Vest må fremme attraktive arbeidsplasser i helseforetakene. De neste årene mister foretakene 9.000 medarbeidere som går av med pensjon. Det betyr stor utfordringer i forhold til rekruttering og kompetanseheving.

Av admin | 11.05.2010 17:12:01

Ferske tall viser at helseregionen trenger mange flere hender enn det foretaksgruppen tok høyde for i Helse2020-strategien.

I tillegg til de 9.000 medarbeiderne som går av med pensjon, trenger foretakene vikarer og studenter. I Helse2020-strategien tok Helse Vest høyde for at regionen hadde behov for 50.000 nye hender de neste ti årene.

– Ferske tall viser at vi har en enda større utfordring. Skal vi greie å dekke behovet for nye medarbeidere i helseforetaket, må vi legge til rette for at dette fremdeles blir attraktive arbeidsplasser, sier styreleder Oddvar Nilsen i Helse Vest.

Av Egil Kr. Solberg | 11.05.2010 kl.17:12