Menu

Må rive fem bolighus

Fem bolighus må rives når arbeidet med å lage ny Rv 47 og to nye rundkjøringer nord i Haugesund begynner etter sommerferien. Både krysset ved Austrheimsvegen og Årabrotsvegen nord i Haugesund skal legges om.

Av admin | 24.02.2007 11:07:02

I tillegg skal det bygges en helt ny veitrasse mellom Austrheimsvegen og Årabrotsvegen.

Det skal også graves dobbel undergang i krysset lengst nord.
 
– Myke trafikanter skal kunne gå trygt både under riksveien og Austrheimsvegen, forteller byggeleder Bernt Herland i Statens vegvesen til Haugesunds Avis.
 
Den nye veien blir liggende på vestsiden av den eksisterende og fem bolighus må vike. Det er for lengst gitt statlige midler til gjennomføringen. 30 millioner kroner står på bok. Disse skal rekke til både ny vei og de nevnte trafikksikringstiltakene, skriver avisen.
 
Av Vivian Kyte | 24.02.2007 kl.11:0