Menu

– Må produsere mer klimavennlig

- Vi må få på plass ny teknologi for sikre en klimavennlig olje-og gassproduksjon i Norge. Det sier leder for Olje & Gass, Elisabeth Kvalheim.

Av admin | 01.12.2016 06:57:01

I går overleverte organisasjonen en rapport til olje-og energidepartementet som viser hvordan Norge kan utnytte olje-og gassressurser på en mer klimavennlig måte.

I tillegg kan en slik satsing i seg selv skape nye arbeidsplasser, sier Kvalheim, til P4.