Menu

Må legge ny kraftkabel

Haugaland Kraft har et aldrende regionalt strømnett mellom Ølen og Haugesund som nå krever oppgradering. Det skal også komme ny strømkabel til Karmøy.

Av Egil M Solberg | 08.08.2017 12:40:07

Flere store industriprosjekt samt utsikter til generell vekst i strømforbruket gjør at Statnett nå har startet planleggingen av en ny kraftledning fra enten Kvinnherad eller Sauda og ut til Karmøy.

Haugaland Kraft har på sin side et aldrende regionalnett mellom Ølen og Haugesund som trenger oppgradering.

Planene blir nå sendt myndighetene. Statnett og Haugaland Kraft Nett vil
presentere prosjektet, og har invitert til innspill fra både lokale myndigheter, lokalt næringsliv og Haugesund Turistforening.