Menu

Må kutte mer i Haugesund

Den økonomiske krisen er dypere i Haugesund kommune enn mange har trodd. Nå må kommunen kutte ytterligere 30 millioner kroner.

Av Egil M Solberg | 08.12.2016 08:44:18

Under bystyremøtet i går var det bred enighet om at det må tas ytterligere tunge grep for å få Haugesund kommune ut av Robek-lista.

Nok en gang er det Helse- og omsorg, samt oppvekstsektoren som må ta de største kuttene.

Det oppsamlede udekkede underskuddet på 138 millioner kroner, skal dekkes inn innen utgangen av 2018.

58 millioner skal dekkes i inneværende år, 47 millioner nedbetales i 2017 og resterende 33 millioner kroner skal dekkes inn i 2018.