Menu

Må jobbe mer

Ansatte på Kårstø må belage seg på å jobbe 40 timer mer i året.

Av admin | 04.07.2012 07:41:23

Bakgrunnen er at Statoil vil ha samme arbeidstidsordning på alle sine landanlegg, og da har det oppstått uenighet om arbeidstidene på Kårstø.

Arbeidsretten har nå slått fast at de 40 timene, som har vært gitt arbeidstakerne som kompensasjon for skiftarbeid, er i strid med hovedavtalen, skriver Haugesunds Avis.

Av Rolf Helge Tveit | 04.07.2012 kl.07:41