Menu

– Må forebygge vold fra barnehagenivå

Voldsforskere er urolige over voldsutviklingen, og mener flere forebyggende tiltak må inn allerede på barnehagenivå. SLT-koordinator i Haugesund, Georg Breivik, har tro på at man kan forebygge en del vold med å begynne i tidlig alder.

Av admin | 22.02.2007 10:09:42

– Vi har tro på det, og vi må ha tro på det. Det viser også forskningen. I Haugesund har vi satset på programmer hvor vi begynner allerede i 4-årsalderen med et foreldreveiledningsprogram. I tillegg har vi programmer som skal lage gode miljøer på skolene og tiltak som retter seg mot det vi kaller risikogrupper, sier Breivik til Radio Haugaland.

Formannskapet i Haugesund ber nå styringsgruppen for SLT om å opprette en arbeidsgruppe for Nullvisjonen for vold i sentrum. Her skal det tenkes bredt i forhold til hvem som skal være med, og Breivik ønsker å inkludere både utelivsbransje, politi og fagpersonell.

Av Helge Bro Matland | 22.02.2007 kl.10:0