Menu
flyktninger

Må bosette 50.000

Norske kommuner må bosette 50.000 flyktninger de neste fire årene. Det viser nye beregninger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Av admin | 25.08.2015 06:18:24

Direktoratet anmoder nå kommunene om å ta imot mange flere enn planlagt, og de utelukker ikke at behovet kan bli enda større.

I begynnelsen av 2015 var det 669 400 innvandrere og 135 600 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Disse to gruppene har bakgrunn fra 222 ulike land og selvstendige regioner. Personer med innvandrerbakgrunn fra Polen utgjør den største gruppen i Norge med nesten 100 000.