Menu
Fiskeoppdrett

Lukrativ laks

Det har aldri vært mer lukrativt å drive lakseoppdrett. Fra 2013 til 2016 tredoblet lakseoppdretterne utbyttene sine, fra to til seks milliarder kroner.

Av admin | 28.08.2017 06:49:00

I samme periode økte inntektene med 65 prosent fra 42 til 68 milliarder, viser tall fra Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen skyldes pengefesten rekordhøye laksepriser.