Menu

-Lottopenger fra staten

Staten tilbyr kommunene på Haugalandet en total omstillingsstøtte på 95 millioner kroner dersom de slår seg sammen.

Av admin | 30.05.2014 08:39:05

Det gir en støtte per innbygger på 895 kroner, viser tall NRK har hentet inn.

Utregninger fra NIVI-analyse viser at de økonomiske lokkemidlene staten frister med for å få kommuner til å slå seg sammn, vil koste over 6 milliarder.

Ifølge analyseselskapet er dette for rene «lottopenger» å regne, fordi kommunene vil kunne drive like dyrt som før og likevel få penger.

Av Rolf Helge Tveit | 30.05.2014 kl.08:38