Menu

LOs Sommerpatrulje er på veien igjen

Fra 23. juni er LOs Sommerpatrulje nok en gang på veien over hele Norge. Sommerpatruljen gjennomføres i alle landets fylker, og flere hundre unge tillitsvalgte i LO besøker ungdom i sommerjobb, for å påse at lover og avtaler følges.

Av admin | 26.06.2008 09:43:58

– Som vanlig er sommerpatruljens hovedfokus å følge opp at all ungdom i sommerjobb har fått skriftlige arbeidskontrakter av sine arbeidsgivere, slik de har krav på, forteller Torbjørn Brox Rognmo som viser til at ungdom i sommerjobb kan finne en kontrakt som de kan bruke på hjemmesiden til Arbeidstilsynet.

– I kontrakten blir du og arbeidsgiveren enige om hvor mye du skal jobbe, om lønn og om hva slags arbeid du skal utføre. Det er arbeidsmiljøloven som gir deg rett til arbeidskontrakt, og som slår fast hva som skal stå i kontrakten, sier Rognmo.

Han viser til at arbeidskontrakten skal beskytte både ungdom i sommerjobb og arbeidsgiveren mot misforståelser i forhold til hvilke rettigheter og plikter de har.

– Du er ikke forsvarsløs uten arbeidskontrakt. Loven beskytter deg selv om du ikke har inngått kontrakt, sier Rognmo.

 

Av Egil Kr. Solberg | 26.06.2008 kl.09:4