Menu
Roger Ytre Hauge i Frende forsikring.
Roger Ytre Hauge i Frende forsikring. FOTO: Frende forsikring.

Høyest risiko for trafikkuhell i dag

Du er ikke den eneste som skal på påskeferie og i dag er risikoen for skader høyest i påsken.

Av Egil M Solberg | 28.03.2015 00:05:32

– Tidligere år har vi sett at antall skader denne første utfartslørdagen i påsken er hele 70 prosent høyere enn snittet for resten av påsken, sier fagsjef motor, Roger Ytre-Hauge i Frende Forsikring.

Tall fra Finans Norges trafikkskadestatistikk (TRAST) viser 8231 materielle skader i trafikken i løpet av påsken i fjor. Av disse var det 2096 eneulykker, 298 møteulykker og 209 ulykker i forbindelse med forbikjøring.