Menu

Lokale banker med nytt leasingselskap

Haugesund Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank og Etne Sparebank er blant bankene som nå går sammen om å danne et leasingselskap med hovedkontor i Bergen.

Av admin | 14.05.2010 17:50:48

Det nye finansieringsselskapet vil tilby finansieringsprodukt med hovudvekt på leasing, og selskapet vil bli fullfinansiert av deltakende banker.
 
Kapitalbehovet i etableringsfasens tre første år er kalkulert til ca 200 millioner kroner fordelt på 10 eierbankene.

Målsetningen er at det nye selskapet skal være operativt i løpet av fjerde kvartal 2010.

Av Egil M Solberg | 14.05.2010 kl.17:50