Menu

Lokal nedgang i arbeidsløshet i Etne

I Etne kommune var det registrert 25 mennesker helt uten arbeid i juli. Dette er en nedgang på ti personer fra juli i fjor, melder Grannar. Arbeidsmarkedstallene i juli viser likevel at arbeidsløsheten i Hordaland og Rogaland er økende.

Av admin | 08.08.2013 14:48:26

I Norge er arbeidsløsheten 2,8 prosent av arbeidsstyrken denne måneden, og dette er en øking på 4 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Rogaland har fortsatt den laveste prosentvise arbeidsløsheten i Norge.

Av Eirin Marthinussen | 08.08.2013 kl.14:45