Menu

Lobbyregister mot korrupsjon

Det har det siste året flere ganger dukket opp antydninger om korrupsjon i Haugesund kommune. Nå har formannskapet besluttet å opprette et lobbyregister for å sikre åpenhet.

Av Egil M Solberg | 15.11.2017 13:49:19

Rådmannen i Haugesund har tatt ansvaret for etableringen av et system hvor de folkevalgte kan registrere all kontakt de har med personer som ønsker å informere eller påvirke et vedtak.

Vardaordfører (V) May Britt Vihovde aviser på det sterkeste at det forekommer korrupsjon i kommunen, men ønsker at kommunen skal gå foran i utviklingen av en nettløsning som vil gi innbyggerne tilgang til informasjon om den kontakten som skjer med folkevalgte fra næringslivet eller andre.