Menu

LO-press mot utslippsnekt

600 arbeidsplasser står i fare når Statens forurensningstilsyn står fast ved strenge miljøkrav for Hydro Karmøy. LO presser på regjeringen for å få en endring, skriver NA24 Stavanger.

Av admin | 12.02.2007 15:53:37

– Mange tusen mennesker kan bli berørt. Industri Energi krever at Miljøverndepartementet snarest omgjør SFT sin beslutning. sier Are Tomasgaard i LO-forbundet Industri Energi.

Statens forurensningstilsyn (SFT) anbefaler Miljøverndepartementet å opprettholde vedtaket om at Hydro Aluminium Karmøy må overholde strengere utslippsgrenser til luft fra 30. oktober 2007. Hydro håper departementet snur, og frykter for konsekvensene hvis det ikke skjer.

– Hvis man stenger disse ovnene i løpet av inneværende år vil det få klart negative virkninger for verket og lokalsamfunnet, sier informasjonssjef Thomas Knutzen i Hydro Aluminium til NA24.

Av Helge Bro Matland | 12.02.2007 kl.15:5