Menu

Litt større nedgang i magasinfyllinga

Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgraden i norske magasin 78,9 %. Gjennom veka sokk fyllingsgraden med 1,9 % mot 1,6 % veka før.Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2007 var 80,5 %.

Av admin | 03.12.2008 13:05:49

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 84,1 prosent, mens Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 73,6 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 79,5 prosent, melder NVE.

2008
Veke 48
Veke 47
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
  Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 78,9 64573 81888   80,8 -1,9
Område 1

79,5

27252

34285  

81,9

-2,4
Område 2

84,1

18358

21840  

85,5

-1,4

Område 3 73,6

18963

25763   75,4 -1,8

Egil Kr. Solberg | 03.12.2008 kl.13:0