Menu

Leteboring 200 km vest for Karmøy

Statoil skal starte leteboring 200 kilometer ved for Karmøy. Det er Petroleumstilsynet som har gitt samtykke til dette med den flyttbare innretningen Transocean Leader.

Av admin | 21.01.2010 11:18:07

Samtykket gjelder boring av letebrønn 15/3-9 som tilhører utvinningstillatelse 187. Brønnen ligger i den sørlige Nordsjøen cirka 200 kilometer vest for Karmøy og 12 kilometer nord for Glitne.

Boringen planlegges igangsatt så snart Transocean Leader har avsluttet boreoperasjonen på Morvin for Statoil, melder Petroleumstilsynet.

Av Egil Kr. Solberg | 21.01.2010 kl.11:1