Nettradio
Hør oss direkte nå
Podcast
Hør de siste lydfilene
Skjermsparer
med nyheter og sportKriminell industri rammer Odda

RETT PÅ SAK: Et snørrhovent statlig embetsverk forbryter seg mot Odda ved å underbringe objekter for den internasjonale og kriminelle asylantsmuglerindustrien.

Deling og bokmerke

 
 
    Kommentar av
    Ragnar Larsen.

 

Odda kommune er nok en gang blitt overkjørt av staten. Formannskapets enstemmige avvisning av planene om å opprette asylmottak i kommunen er på hovent vis satt til side av Utlendingsdirektoratet.

Et profittjagende privat firma får anledning til å ta imot 130 såkalte asylsøkere. Kommunens folkevalgte ? fra partiet Rødt til Fremskrittspartiet ? har vendt tommelen ned for dette skadelige påfunnet, men hva hjelper det. Arrogante statsbyråkrater setter folkestyret til side. Vi er enig med Terje Kollbotn, som representerer partiet Rødt, når han sier at ?Det blir en ren provokasjon når UDI overstyrer et enstemmig formannskap?. Frp's Kjetil Jondal betegner overgrepet som ?skandaløs maktarroganse? fra statsbyråkratiets side.

Odda blir på denne måten sluttstasjon for en kriminell verdikjede. Det starter med at folk som ikke er fornøyd med livsbetingelsene i sitt fjernkulturelle hjemland betaler kriminelle smuglerbander for å bli fraktet til Norge.

Hvorfor Norge?, vil mange spørre. Svar: Norge er på verdenstoppen i naivitet og åndelig sentrum for en omseggripende veldedighetsindustri. Andre land i Nord-Europa som Polen, Baltikum, Russland og Finland, tar knapt mot én eneste asylant. De er bundet av akkurat de samme internasjonale konvensjoner som Norge, men har for lengst innsett hvilken trussel flommen av kriminelle asylsøkere utgjør for sitt folk. Derfor tolker de internasjonale avtaler på sin måte.

Leserne må gjerne dra til Polen og Finland. Hvis de der klarer å påtreffe en fjernkulturell lykkejeger, er de sannelig gode! Finske folkevalgte er seg bevisst at de er valgt for å ivareta det finske folks interesser og ikke åpne for lykkejegerinvasjon og etniske eksperimenter med fatale fremtidsperspektiver.

Tilsvarerendre resonnementer fører politikerne i Odda ? fra rødt til blått. De er tydelige på at de er valgt for å ivareta oddingenes interesser og ikke la Hardanger-byen bli laboratorium for etniske tester.

Asylmottak sprer utrygghet. Hvis Haugesund hadde klart å forsvare seg mot asylantinvasjonen, hadde Frelsesarmeen i byen hatt ett medlem mer. Vi går ut fra at ikke alle har glemt det bestiale øksedrapet på Hauge forvoldt av to asylsøkere. Aftenbladet meldte nylig at samtlige overfallsvoldtekter i Stavanger det siste året er begått av fjernkulturelle forbrytere.

Slik kan vi fortsette. Asylmottak skaper engstelse og uro i ellers harmoniske lokalsamfunn og er med på å true selve asylinstituttet. De etniske eksperimentene skaper berettiget fremmedfrykt ? ikke fordi folk verken i Hardanger eller andre steder er rasister, men fordi de fremmede skaper fremmedfrykt ved sitt truende levesett.

Den frie flyt av eventyrere er en verdikjede, som skaper lønnsomt levebrød for alle som er innblandet: Smuglerbandene, UDI-ansatte, en hærskare advokater som for skattebetalernes regning driver en ussel geskjeft ved å ivareta interessene til folk som ikke har noe i Norge å gjøre og private asylbaroner som UDI gjør til mangemillionærer.

Og så har vi hele medlidenhetsindustrien og hærskaren av gråtekoner ? fra Norsk Forening for Asylsøkere til Norsk Folkehjelp og resten av det skammelige hylekoret.

Det er snart ingen norsk kommune som vil ta imot fjernkulturelle lykkejegere. Dette budskapet bør Regjeringen nå se til å kommunisere ut i den store verden.

Før det er for sent.

Av KOMMENTATOR: Ragnar Larsen | 10.12.2009 kl.10:5


Lik oss og vinn! Les mer her...
Startsiden


Kommentarer
 
RE: Kriminell industri rammer Odda
Bjørg,  15.12.2009 18:27:00
Makan til kranglefant som "KH" er det lenge siden jeg har vært borti. Når kommentator Ragnar Larsen henviser til Odda kommune, så er det vegringen mot å ta imot asylanter han sikter til. Det blir færre og færre kommuner som føler de har mandat fra velgerne til å motta asylanter. Hadde det vært reelle flyktninger fra FNs flyktningeleire, hadde saken vært en helt annen. Det er voksende opprør over hele landet mot asylantstrømmen. Jeg forstår at det er Ragnar Larsens poeng, og det har han selvsagt helt rett i. Når dette kommer på Radio Haugaland, kommer det sikkert nye sure oppstøt fra KH.
RE: Kriminell industri rammer Odda
KH,  13.12.2009 18:37:00
Ingrid H
Det du skriver er ikke mindere enn reint vas.
LES i det minste ordfrerens uttalelse til pressen:
http://www.h-avis.no/article/20091210/NYHETER/912109996
Og når det gjelder saken du refererer til burde du sette deg bedre inn i den før du legger din påstand ut på trykk og presenterer den som en åpenbaring.
http://www.h-avis.no/article/20091213/NTBHAFEED/912130310
Her begrunner inkluderingsbyråd Christine B. Meyer (H) i Bergen:
? Det er en stor utfordring myndighetene kommer med. Og fristen var for kort.-
Om du ikke klarer eller har vilje til å skille mellom 2 saker.. Oddas betenkning over saksbehanlding og UDI`s henvendelse ang enslige asylsøkerbarn vet ikke jeg, men i teksten har jeg lagt inn linkene hvor du på ny har en mulighet å lese fakta.
Mens vi er i farta.... Hordaland består av 33 kommuner. 13 av dem har fått henvendelse fra UDI.
RE: Kriminell industri rammer Odda
Ingrid H.,  13.12.2009 17:44:00
Jeg gir opp; Det bygger seg nå opp en folkebevegelse mot asylsøkerplassering i kommunene. Odda formannskap protesterte ikke bare mot saksbehandlingen. De uttrykte samrøystes at de ikke ville ha flere fremmede. Det er det som er saken. Det snart ingen kommuner igjen som ønsker å huse asylanter fordi det følger så mye negativt med for lokalsamfunnet. Det er typisk at når direktoratet sender ut en forespørsel så bryr ikke over 400 kommuner seg med å svare i det hele tatt. Det forteller alt, men dessverre ikke for signaturen "KH", som ikke tar poenget, men svarer med lange belæringer uten relevans for sakens virkelighet.
RE: Kriminell industri rammer Odda
KH,  13.12.2009 15:05:00
Ingrid H
Åndelighet er et begrep som tilsammen uttrykker menneskets oppfatning av sannheter omkring spørsmål som ligger UTENFOR de materielle. Som f.eks menneskeverdet og dets verdigrunnlag. Hvor oppgående Larsen er i dette skal jeg la være å kommentere.
Men i likhet med Larsen synes du å ha samme tendens til å lese andres kommentar og ikke minst aviser på samme måte som fanden leser Bibelen.
UDI`s henvedelse til kommunene gjelder asylsøkerbarn. Og med de utfordringer som det kommunale står ovenfor mår det gjelder barnevern og barnepsykiatri skjønner jeg godt at disse vegrer seg. Jeg tolker dette dithen at de innser at de ikke har den kompetanse som er nødendig for å ivareta asylbarn med eventuelle traumer.
Ang Stord kommune: De vedtok i 2007 å ta inn 10 asylsøkere hvert år frem til 2011 i tillegg til de nåværende. Da kan man vel neppe si at kommunen nekter å ta imot flykninger. Du gjør jo her som Larsen, nemlig å gjøre deg til talerør for andre og i tillegg endrer fakta underveis.
RE: Kriminell industri rammer Odda
Ingrid H.,  13.12.2009 12:30:00
"KH" og andre signaturer forstår dessverre ikke så mye av hva asylantinvasjonen går ut på. I motsetning til Ragnar Larsen og andre åndelig oppegående mennesker. Bergens Tidende skrev i går at sentralmyndighetene i september tilskrev alle landets kommuner om å ta imot flere asylsøkere. I Hordaland var det bare to kommuner som i det hele tatt gadd å svare. Det var Stord og Os. Begge svarte nei. Så de er vel rasister alle i hop der, da. Og resten av de over 400 kommunene som ikke brydde seg å svare. Sannelig har Ragnar Larsen kommune-Norge med seg!
RE: Kriminell industri rammer Odda
KH,  11.12.2009 12:01:00
følgende falt desverre ut av teksten:

§ 135a i den norske straffeloven kalles for rasismeparagrafen. Paragrafen ble innført i 1970 og forbyr diskriminerende og hatefulle offentlige ytringer og symboler på grunn av hudfarge, etnisitet, nasjonalitet, religion eller seksuell legning.
RE: Kriminell industri rammer Odda
KH,  11.12.2009 11:16:00
Jeg kan ikke ikke se i Larsens innlegg over at muslimer nevnes overhode, men jeg registrerer at du ut fra teksten konkluderer med at det er muslimer han snakker om. Dette i seg selv er interessant.
Olve burde oppdatere seg på begrepet.
Rasisme er ifølge FN:
"...enhver distinksjon, ekskludering, restriksjon eller preferanse basert på rase, farge, avstamning eller nasjonalt eller etnisk opphav som har til formål eller effekt å nullifisere eller svekke anerkjennelse, nytelse eller utøvelse på like vilkår av menneskerettigheter og fundamentale friheter i det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller noe annet område i det offentlige liv."
RE: Kriminell industri rammer Odda
Olve,  11.12.2009 11:00:00
Pussig hvordan enkelte hisser seg opp over Larsen. Når han advarer mot muslimer som flommer inn over landet, så har dette ikke noe som helst med rasisme å gjøre. Muslimene er ingen rase. De er både hvite, afrikanere, arabere og asiater. Det er ikke rasisme å advare mot muslimisseringen av Norge, men et spørsmål om å bevare frihet, demokrati og norsk kultur. Mer innviklet er det ikkje.
RE: Kriminell industri rammer Odda
k.m.,  11.12.2009 07:40:00
Vis en begyner fra "man in the mirrow" så , jeg tror Ragnar hadde ikke kunne skrive slik han gjore i dette artiklet.
Tenk vis nordmann i nød i utlande!¨
Det er sant at det er en del asylsøkere er avanturiser , men å si for alle , det er ikke bare dumt , men urettferdig og rasistisk.
Hvordan kan en så rasistisk syn komme i ofentlighet uten at forfateren blir ikke konfrontert av rettsmuligheter. Dette er ikke demokrati.
Det er klare tegn at ragnar har ikke peiling på asylanter i andre lant som Finland og Polen for eksempel.
Ragnar , tenk først så utrykk deg. Tel til ti så kommer kanskje noe fronuftig fra dit litle hjerne!
RE: Kriminell industri rammer Odda
KH,  10.12.2009 23:16:00
Odda`s ordfører sier:
- Reaksjonene går på at Odda-samfunnet ikke får bestemme dette selv. En høyst saklig uenighet. Men når avgjørelsen først er tatt, kommer oddingene til å ta imot asylsøkerne på beste måte, det er jeg sikker på.

Larsen derimot er kun ute etter billige poeng for å fremme en sak som ikke er RETT PÅ.
Han opphøyer seg selv til saksbehandler, dommer og meningsytrer for både politikere og folket i Odda når han antyder at de 130 asylsøkerene er "fjernkulturelle lykkejegere" og kriminelle.
Leser man Hardanger Folkeblad vil en se et helt annet bilde. Her har man tydligvis en annen politisk bevissthet enn Larsen.
http://www.hardanger-folkeblad.no/hfnyhende/article4751180.ece
Og når han bruker en tragedie som et drap som poeng for å vinne frem mener jeg at det er direkte nedrig.
Det er ikke første gang han gjør det.
Han nedlot seg i en uttalelse i tidskriftet Porten til Midtøsten å trekke inn drapet på Benjamin Hermansen for å fremme de samme synspunktene.
http://www.miff.no/nyheter/2001/03/13RedaktorForIsrael.htm
Dette gjaldt da det tverrpolitiske engasjement og fakkeltoget for å markere avsky mot rasistisk vold etter drapet.
Jeg vil minne om at på 5-årsmarkeringen deltok ca 40.000 på Youngstorget.
Larsen har etter mitt syn ingen annen agenda enn å nøre opp under en frykt som kun bidrar til å øke avstander.
Dette finner jeg underlig når han selv tilhører et nettverk som har som en del av sine etiske prinsipper å hjelpe de trengende.
Og når han i tillegg angriper bla. Norsk Folkehjelp og hevder at de ikke er opptatt av å hjelpe det norske folk(08.12.2009)vil jeg påstå at han bløffer seg frem til argumenter. Han vet nemlig bedre... men er en mester i å innhente billige poeng på en uredelig måte.
1 2

Hva mener du?
Tittel*
Navn*
Kommentar*


Siste nytt:

31.05.2011Dødsagurk til ettertanke
30.05.2011Trygd som truer velferdsstaten
15.04.2011Borgerlig flertall holdes ved like
14.04.2011Fra sykehus til eldresenter
13.04.2011Baronenes makt må begrenses
12.04.2011Dyrevelferd med helt feil fokus
11.04.2011Sovende Ap-ledelse tatt på sengen
06.04.2011Ap fester grepet, men ikke om velgerne
05.04.2011Viktig seier for personvernet
04.04.2011Tilbakeslag i Afghanistan
01.04.2011Flust med venner, men få velgere
31.03.2011Trusedemokratiet rammer folket
30.03.2011Makthaverne krenker eiendomsretten
29.03.2011Arbeidstid - sak for Arbeidstilsynet
28.03.2011Frp har rotet det til for seg
25.03.2011SV - fra opprør til tilpasning
24.03.2011Alle partier samles i sentrum
22.03.2011Sp - snart til å kjenne igjen
21.03.2011Blitz-krig med uoversiktlig utfall
18.03.2011Fotball som norsk vinteridrett

 I studio nå
E-post til programleder
Vær-stasjon
Detaljer
Været
Tirsdag 2. september 2014 kl 12
Delvis skyet. 16° kl. 12. Svak vind, 2 m/s fra vest-nordvest. Det er ikke ventet nedbør mellom kl. 12 og 18.

Tirsdag 2. september 2014 kl 18
Klarvær. 17° kl. 18. Svak vind, 2 m/s fra nordvest. Det er ikke ventet nedbør mellom kl. 18 og 00.

Onsdag 3. september 2014 kl 00
Lettskyet. 13° kl. 00. Flau vind, 1 m/s fra øst. Det er ikke ventet nedbør mellom kl. 00 og 06.

Onsdag 3. september 2014 kl 06
Skyet. 13° kl. 06. Svak vind, 2 m/s fra sørøst. 0 – 0.3 mm mm nedbør mellom kl. 06 og 12.

Onsdag 3. september 2014 kl 12
Skyet. 16° kl. 12. Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst. 0 – 0.3 mm mm nedbør mellom kl. 12 og 18.

Onsdag 3. september 2014 kl 18
Skyet. 17° kl. 18. Svak vind, 3 m/s fra sør-sørvest. Det er ikke ventet nedbør mellom kl. 18 og 00.

Torsdag 4. september 2014 kl 00
Skyet. 15° kl. 00. Lett bris, 4 m/s fra sør. 0 – 0.2 mm mm nedbør mellom kl. 00 og 06.

Torsdag 4. september 2014 kl 06
Skyet. 14° kl. 06. Svak vind, 3 m/s fra sørøst. 0 – 0.3 mm mm nedbør mellom kl. 06 og 12.

Varsel fra yr.no

Hurtiglenker

* Sponsede lenker
Info TV
InfoTV-system for hoteller og møtelokaler.

www.infok.no
Reklamebyrå
Nettsider og Facebook. Kvalitet til lavpris.

www.rhmultimedia.com
Luksusferie til Bulgaria
Beste tilbud på bolig i utlandet.

www.ferie1.no
Til syden fra 1500,-
Herlig ferie på Sunny Beach.

www.ferie1.no


 


MYtv
Start MYtv fra Radio Haugaland

Android App
Last inn vår Android App

Mobil App
Last inn vår applikasjon

Spotify Spillelister
Spotify Hot
Topp40

Savnet eller Funnet
Legg inn melding her

     RSS-Feed   Feed Validator Mail: Nyhetsdesken
Web-Redaktør: Egil Martin Solberg
Markedsavdeling: Markedsavdelingen
Adresse: Haraldsgaten 110. 3. etg.
Telefon: 52 71 72 73 Faks: 52 71 72 72
© 1997 - 2014 Radio Haugaland og underleverandører.