Menu

Legger seg flat

Driftssjef Gunnar Alfheim legger seg flat og innrømmer at Haugesund kommune ikke har gjort en god nok brøytejobb. I går stilte han i formannskapet for å orientere om den jobben kommunen har gjort, skriver Haugesunds Avis.

Av admin | 14.01.2010 08:19:47

– Vi kunne vært bedre til å sette inn ekstramannskaper mens det fremdeles var kram snø, innrømmer Alfheim.

Han oppgir for små ressurser og mangel på egnet utstyr som viktige årsaker.

Driftssjefen lover at beredskapen skal bli bedre. Han ønsker å utrede et forslag om å dele byen inn i soner, og fordele utstyr på disse. Det kan også være aktuelt å sette brøyteberedskapen i noen soner ut til private aktører.

Publisert av Lisa Lien | 14.01.2010 kl.08:1