Menu

Legger opp til økt sentralisering

Bøndene er ikke fornøyde enda. - Det er underlig at regjeringen få dager etter bruddet med jordbruket, likevel hadde mer å gi, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag.

Av admin | 30.05.2014 13:20:08

Avtalen mellom Krf, Venstre og regjeringen er en klar forbedring av det tilbudet staten la fram i jordbruksforhandlingene, men jordbruksoppgjøret er fremdeles et steg i feil retning.

– Det er svært viktig for framtidige forhandlinger at Stortinget ikke aksepterte statens tilbud uten endringer, understreker Nils T. Bjørke.

Årets jordbruksoppgjør med endringene i Stortinget gir ikke bøndene en kronemessig inntektsvekst på linje med andre grupper. Inntektsavstanden til andre grupper vil øke med ca 2000 kr pr årsverk, meldes det på Norges bondelag sine nettsider.

Av Veronica Rona Thomassen | 30.05.2014 kl.13:20